1397/10/21 09:47
ميلادباسعادت بانوي كربلاحضرت زينب(س) وروز پرستارگرامي باد
میلاد مظهرصبروشکیبایی وتجسم عینی علم وعفاف حضرت زینب علیها السلام وروزپرستاربرعموم مسلمانان جهان مبارک باد https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved