1398/05/04 14:39
ميزخدمت مسئولين شهرستان درنمازجمعه(مصلي ولايت تفرش)
ظهرامروز،سعید مویدی معاون فرماندارتفرش به اتفاق تعدادی ازمسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان با حضوردرمصلای ولایت تفرش بابرپایی میزخدمت سئوالات ومشکلات مردم ولایتمداروانقلابی تفرش را مورد بررسی قرارداده ودستورات لازم جهت رفع موانع موجود صادر نمودند. https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved