1398/05/22 15:57
اداي احترام آذري جهرمي وزيرارتباطات كشوربه مقام علمي پروفسوردكترمحمود حسابي
ظهرامروز،آذری جهرمی،وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات کشوروبه اتفاق آقازاده استاندارمرکزی،معاون استاندار،حمیدرضا فراهانی فرماندارتفرش،حسینی نماینده مردم تفرش،آشتیان وفراهان درمجلس شورای اسلامی،حجت السلام میرزایی امام جمعه وفرمانداران شهرستانهای آشتیان وفراهان باحضوردرآرامگاه پروفسوردکترمحمودحسابی پدرفیزیک ایران با نثارفاتحه به مقام شامخ علمی این دانشمند بزرگ ایران اسلامی ودنیا ادای احترام نمود. https://t.me/tafresh_farmandari

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved