1399/07/25 09:48
بررسي مشكلات تعدادي از شهروندان در حضور برخي مديران كل دستگاههاي اجرايي
با حضور حاج علی بیگی فرماندار تفرش و علی اکبر کریمی نماینده معین شهرستان تفرش در مجلس شورای اسلامی مشکلات تعدادی از شهروندان در حضور برخی مدیران کل دستگاههای اجرایی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved