1399/07/30 09:12
بازديد حاج علي بيگي فرماندار تفرش به همراه حقدادي مديركل ورزش و جوانان استان از مجموعه ورزشي در دست بازسازي هفتم تير شهر تفرش
بازدید حاج علی بیگی فرماندار تفرش به همراه حقدادی مدیرکل ورزش و جوانان استان از مجموعه ورزشی در دست بازسازی هفتم تیر شهر تفرش حاج علی بیگی در این بازدید بر تسریع عملیات بازسازی این مجموعه تاکید کرد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved